شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] امان از جاده ها... آخرش را نمي توانم ببينم درست مثل نقطه اخر قصه من و تو که نرسيدن را فرياد مي زنند.. واي بر آن روزي که  لباس سفيد و سرد هم بر تن کنند
6-
97/10/27
زيبا...
سپاس زيبا مي بينيد..... ممنون از لطف دوستان
هما بانو
مثل هميشه خيلي زيبا@};-
ممنون مادر جان از لطفتون.... زيبا مي بينيد.
@};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top