شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] حاج قاسم سليماني اسطوره اي مانا در قلب ها با شهادت مالک اشتر زمان، سردار سرافراز اسلام ، حاج قاسم سليماني، اساطير کهن ايراني در قياس با شير بيشه هاي حق عليه باطل همگي رنگ باختند. اسطوره اي که نجابت چشمانش و تبسّم لبانش را در سال دفاع مقدس و آوردگاههاي عراق و شام هرگز فراموشمان نخواهد شد.اسطوره اي که نامش لرزه بر سفاکان زمان مي انداخت. اسطوره اي که با شهادتش ، آزادي خواهان و عدالت طلبان جهان به ويژه محور مقاومت و ايرانيان آريايي تبار را محزون نمود و اشک آنان را بر گونه هايشان جاري ساخت. پس بجاست به پاس قدرشناسي از اين اسطوره ي بي بديل معاصر در کلاس هاي ادبيات فارسي به جاي درس " گذر سياوش از آتش " از حاج قاسم و حماسه هايش سخن گفت چون او نماد پاکي و صداقت و از سياوش هم مظلوم تر بود. ديگر نبايد از " نبرد رستم و اشکبوس " حرفي به ميان آورد چون حاج قاسم مظهر شجاعت و دلاوري بود و در سنين جواني در کربلاي در کسوت فرمانده اي بي نظير ظاهر شد و با دستگاه تانک در برابر دستگاه تانک بعثي ها مقاومت کرد. به جاي " آرش کمان گير " مي توان آرشي از جنس زمان به تصوير کشيد چون سمبل غيرت و عزّت ايراني در خاورميانه و جهان بود.
ديگر نبايد از کاوه ي آهنگر داد سخن داد چون حاج قاسم علمداري بود که درفش مبارزه با ظلم و ستم را در گستره ي جبهه هاي مقاومت به دوش مي کشيد. زيبنده است واژه ي " حاج قاسم " را در فرهنگ واژگانمان به گونه اي بنگاريم تا ابديت نام بلندش در تارک ادبيات حماسي ايران و جهان خوش بدرخشد. با تشکر از جناب آقاي دکتر عليرضا غلامي دبير ادبيات فارسي و مدير دبيرستان امام خميني
@};-
عالي
{a h=khaanedekhamoosh}شهيد هادي{/a} پاينده باشيد.
هما بانو
عااالي عزيزم@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-عالي دل پاک شماست.
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه