شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] *پيام امروز* خدايا تو شاهد باش از لحظه شنيدن خبر شهادت سردار مهرباني و مالک اشتر ولايت حالم دگرگون است... غم از دست دادن قهرماني يکه تاز و ناب يکطرف ماجراست... اما غبطه اي عميق، يک سوي ديگر ماجرا... تعدادي عاشق، همزمان و در رکاب هم پرده ناسوت را به يکباره مي شکافند و شاد و مسرور به دامن سرور و سالارشان سر مي گذارند و امروز هم دلسوختگان واقعي حسرت بدل نمي مانند و پا در رکاب عاشقان مي گذارند و در کسوتي شبيه شهادت بسوي معبود پر ميکشند و فدايي پيکر مطهر سردار و ياران شهيدش مي شوند و امشب سر سفره شاه عشاق روزي مي خورند... غبطه اي عميق تر از اين براي خود سراغ ندارم.
هما بانو
:'(
هعي...:(
از اين سردارها بسيار هست .. شايد بواسطه ي شهادت ايشان خيري عظيم نصيب جهان اسلام شود
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} آمين@};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
فهرست برترین کاربران از نظر بیشترین پیام های منتخب شده از سوی دبیران مجله پارسی نامه.
30 رتبه برگزیده