شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] دلنوشته اي براي مردم عزيز ايران مردم عزيزم مواظب اشعث هاي زمان خود باشيم هستند کساني که در اين زمان ادامه دهنده راه اشعث ابن قيس ها هستند. انهايي که نماز خود را پشت سيد علي ها ميخوانند سرسفره رنگين معاويه هاي زمان منشينند به ريش مردم ميخندند.درکنار مردم بسان مردم ميگردند. هستند عبيدالله ابن جعفي هايي که تا ديروز وقتي سردار عزيزمان به شهادت رسيد. اشک تمساح ريختند ولي اين روزها هدايتگر اتش بزن هاي عکس حاج قاسم هستند. مردم سرزمينم بدانيد چنين افرادي برايشان سکه زرد طلائي مهمتر از سرخي رنگ خون عزيزانمان است. انها دنبال بهانه هايي هستند که عقده هاي شخصي وزرگرانه خودرا بر سر سربازان اين وطن بگشايند . همين افراد با فرارکردن از پرداخت ماليات خود خون نفر هواپيماي اوکرايني که هيچ بلکه خون مليون ايراني را ميمکند. همانهايي که يک پايشان در ويلاهاي لواسان وپاي ديگرشان در ونکور، تورنتو کانادا هستند. همين هايي که در فضاي افسار گسيخته مجازي جاي جلاد شهيد را به راحتي عوض ميکنند. مردم عزيزم اينها همان هايي هستند که در موقع ياري خواستن منافع خود را به ياري کردن ما ترجيح ميدهند. چقدر دلم تنگ حاج قاسم است .چقدر مظلومانه شهيد شد. وچقدر خناثان خواستند مراسمات باشکوه اورا به حاشيه بکشانند. وقتي دلم تنگ سردار ميشود به خودم ميگويم هستند سرداراني که راه اورا ميروند مثل، سردار حاجي زاده ها و فضلي ها و قااني ها مردم عزيزم نگذاريم سربازان اين سرزمين که يک پايشان مرزهاي جنوب سيستان و پاي ديگرشان مرزهاي غربي کردستان هستند توسط اين شبث ها وعبيدالله ها به حاشيه بروند... بدانيم سرزميني که مردمانش قهرمانان خودرا کنار زنند يقينا زير تيغ شمشير هاي دشمنانشان خواهند رفت. شهاب الدين علمدار
هما بانو
خدا حفظتون کنه ان شا الله@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-@};-
@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
کسي که ميگه چرا همچين اتفاقي افتاد و انتظار بررسي داره هيچ مخالفتي با سردار نداره! من براي مراسم تشيع سردار رفتم ... دلم شکست ... ولي حاضر هم نيستم اينجوري با جون مردم بازي کنن و اسمشو بزارن خطاي انساني!
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} مام از کشته شدن هموطنامون عزادار شديم اما هر انساني ممکن الخطاست . خطا اسمش روشه . طرف ديوونه نبوده که بزنه هواپيما رو و ابروي سپاه رو ببره و کلي خانواده رو عزادار کنه . اون راننده اي هم که تو جاده خوابش ميبره همه مسافرا رو ميندازه ته دره اونم خطاي انسانيه . اون پدري که موقع دنده عقب بچه خودشو زير ميگيره هم خطاي انسانيه .
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} اون پزشکي هم که موقع حراجي رگو اشتباهي ميبره و باعث مرگ بيمار ميشه هم خطاي انسانيه . يه جور اين خطاي انسانيو زير سوال نبريم که اگه خداي نکرده براي خودمون پيش اومد جايي براي گذشت نباشه
*خاطره*
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} احسنت @};-
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} احسنت بانو ممنون از حضورتون
{a h=khanoomtala}خاطره{/a} @};-
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} @};-
{a h=khanoomtala}خاطره{/a} {a h=khanoomtala}خاطره{/a} ر@};- سلام خاطره جونم . خوبيييي؟ اگه بدوني براي گذاشتن اين يه گل و نوشته برات چه مصائبي کشيدمممممم . همه از عشق بود هاااااااااا
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} @};-
mp3 player شوکر