شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] پيام امروز مرور مي کنم رفتنت را... از آن زمان که بشارت ملحق شدن به پيامبر (ص) را شنيدي و زيباترين لبخند عالم به چهره نورانيت نشست... داشتن مردي تمام به نام علي و فرزنداني پاکيزه که عشق تو به آنها کاملترين مثال عشق همسري و مادري است... آنچنان که به وقت دفاع و روشنگري، در مواجهه با ظلم و باطل، با روح و جسم، به کلمات "فدا شدن" رنگي تازه و بخشيدي... و چه عاشقانه و عارفانه سير نورانيت را از اين عالم ترسيم کردي... کفن و دفن و تشييع ات همه بر مدار بندگي خدايت رنگ بست... ستون عالم مانند ستون خانه در رفتن زن، شکست... آن هنگام که پهلويت شکست... امروز خدا مي داند بر دل عظيم و زلال و بصير علي و فرزندان پاکش چه گذشت... آجرک الله يا صاحب زمان بر زخم جاندار و کهنه اي که هر لحظه برايت سر باز مي کند.
هما بانو
@};- :'(
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};- @};-
#فاطمه
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-@};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top