شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] *تلنگر* خوب است آدمي جوري زندگي کند که آمدنش چيزي به اين دنيا اضافه کند… و رفتنش چيزي از آن کم …! حضور آدمي بايد وزني در اين دنيا داشته باشد... بايد که جاي پايش در اين دنيا بماند آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنيا برود. نيامده ايم تا جمع کنيم آمده ايم تا ببخشيم، آمده ايم تا عشق را ؛ ايمان را ؛ دوستي را ؛ با ديگران قسمت کنيم و غني برويم آمده ايم تا جاي خالي را پر کنيم... که فقط و فقط با وجود ما پر ميشود و بس! بي حضور ما نمايش زندگي چيزي کم داشت... آمده يم تا بازيگر خوب صحنه زندگي خود باشيم.
@};- بسيار زيبا .
*قاصدك*
@};-
مهرباني #
عالي
روزتون مبارک =)@};-
روزهايتان داغ
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} زيبا نگاه شماست@};-
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} @};-
{a h=n45}مهرباني #{/a} زنده باشيد@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون بانو، برشما هم مبارک @};-
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} شب و روزتان داغ و در کنار خانواده عزيزتان خوش@};-
*خاطره*
خيلي قشنگ
ممنون از لطفتون
بسيار عالي :) چه عکس نازي =)@};-
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top